Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Dyrekcja Instytutu Historii zaprasza na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019.

Uroczystość odbędzie się 28 września (piątek) 2018 r. o godz. 9.00 w Auli UŁ im. Profesora Wacława Szuberta, ul. Lindleya 5a.

Zapraszamy studentów studiów I roku I i II stopnia.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 października 2018 r. (wtorek)

Zapisy na zajęcia w roku akademickim 2018/2019 - semestr zimowy:

28.09.2018 r. odbędą się następujące zapisy:

11.00 – dla studentów I roku I stopnia kierunku Historia s. 23

11.30 – dla studentów I roku I stopnia kierunku Wojskoznawstwo s. 23

12.00 – dla studentów I roku II stopnia kierunku Wojskoznawstwo s. 23

12.30 – dla studentów I roku II stopnia kierunku Historia s. 23

   W terminie zajęć:

8.10. br. o godz. 12.00 s. 23– dla studentów II roku I stopnia kierunku Historia

2.10. br. o godz. 13.30 s. 14 – dla studentów III roku I stopnia kierunku Historia

2.10. br. o godz. 9.45 s. 12 – dla studentów II roku II stopnia kierunku Historia

4.10. br. o godz. 8.30 s. 22 – dla studentów II roku I stopnia kierunku Wojskoznawstwo

2.10. br. o godz. 12.00 s. 14 – dla studentów III roku I stopnia kierunku Wojskoznawstwo

8.10. br. o godz. 9.45 s. 14 – dla studentów II roku II stopnia na kierunku Wojskoznawstwo

Spotkanie poświęcone książce „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”, odbędzie się w Łodzi 22 maja 2018 r. o godz. 18:30 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przy ul. Wojska Polskiego 83. W spotkaniu wezmą udział prof. Barbara Engelking, dr hab. Anna Zapalec i Alina Skibińska.

Spotkanie poprowadzą dr Adam Sitarek i Ewa Wiatr z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego.

Organizatorami spotkania są: Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskiej Akademii Nauk, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego.

W dniu 10 września 2018 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 odbędzie się egzamin poprawkowy z języka angielskiego. Osoby, które nie zdały egzaminu ustnego proszone są o stawienie się na godz. 9.00

Z ogromną radością informujemy o Nagrodach Historycznych POLITYKI za książki o najnowszej historii Polski, wydane w 2017 roku. Decyzję podjęło jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (przewodniczący), prof. dr hab. Wiesław Władyka oraz dr hab. Marcin Zaremba. W kategorii pamiętników i wspomnień nagrodę przyznano Ewie Wiatr z Centrum Badań Żydowskich UŁ za opracowany naukowo i opatrzony przez nią wstępem „Dziennik z łódzkiego getta” autorstwa Rywki Lipszyc. Natomiast jako Najlepszy Debiut wyróżniono książkę Pawła Brykczyńskiego „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce”, redaktorem jej polskiego przekładu był dr Kamil Piskała z Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ. Serdecznie gratulujemy! Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsze w Polsce wyróżnienie (od roku 1959), przyznawane publikacjom na temat najnowszych dziejów Polski. Przypomnijmy, że jej laureatem był w 2016 roku m.in. inny pracownik Centrum Badań Żydowskie UŁ, dr Adam Sitarek, za książkę „«Otoczone drutem państwo». Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego”.